DDBF-fonden

Danske Døvblindfødtes Fond er stiftet den 15.marts 1991 af Danske Døvblindfødtes Forening (stiftet den 10. oktober 1981) under den oprindelige betegnelse Fonden Familiecenter for Døvblinde. Det nuværende navn og vedtægter blev indført den 15. november 2012.

 

Danske Døvblindfødtes Fond  er en selvejende institution, der drives på almennyttigt grundlag. Fonden har til formål at yde støtte til aktiviteter, projekter, udvikling og anskaffelser, som kommer døvblindfødte til gode, og som ikke eller i utilstrækkelig grad dækkes ved offentligt finansiering, herunder

 

  • Kulturelle aktiviteter og fritidsaktiviteter for døvblindfødte,
  • Kurser og konferencer for døvblindfødte og pårørende til døvblindfødte,
  • Udviklingsprojekter rettet direkte mod døvblindfødte,
  • Særligt udstyr og faciliteter til døvblindfødte.

 

Fonden kan yde støtte til fælles nordiske aktiviteter. Fonden kan kun undtagelsesvis yde støtte til aktiviteter i lande uden for Norden. Støtte fra fonden kan søges af enkeltpersoner (døvblindfødte), såvel som af institutioner, der yder service til døvblindfødte. Ansøgning til fonden sker ved udfyldelse og indsendelse af et ansøgningsskema, der kan downloades her fra hjemmesiden.

 

Danske Døvblindfødtes Fond ledes af en bestyrelse på 5 personer, der alle udpeges af Danske Døvblindfødtes Forening. Formanden for Danske Døvblindfødtes Forening er født medlem af bestyrelsen. Derudover skal udpeges yderligere mindst en person, der samtidig er medlem af bestyrelsen for Danske Døvblindfødtes Forening. De øvrige 3 medlemmer udpeges i deres personlige egenskab.