Ansøgningsprocedure

Støtte fra Danske Døvblindfødtes Fond kan søges af enkeltpersoner (døvblindfødte) samt af institutioner, der yder service til døvblindfødte.


Ansøgninger fra døvblindfødte skal indeholde personlige oplysninger om ansøgeren samt oplysninger om den person, der på vegne af ansøgeren, er ansvarlig for ansøgningen. Ansøgninger fra institutioner skal indeholde oplysninger om institutionen samt oplysninger om den person, der er ansvarlig for ansøgningen.

Frist for ansøgninger er henholdsvis 1. april og 1. oktober, idet fondsbestyrelsen behandler ansøgninger to gange om året. Ansøgningsskema kan downloades fra denne hjemmeside ved at klikke her.


Fremsendelse af ansøgning sker ved at sende en e-mail vedhæftet det udfyldte ansøgningsskema til fondens sekretær på e-mail adressen: 

ddbf-fonden@ddbf-fonden.dk